Tu powstaje portal internetowy dla seniorów, ich bliskich oraz opiekunów. 
Razem zadbajmy o zdrowie i dobrą kondycje osób starszych.